Faciliteter

Skjern Tennisklubs faciliteter

Skjern Tennisklub ligger i et skovområde i Skjern by. Anlægget består af fem grusbaner i to sektioner, med den ene gruppe i forbindelse med klubhuset og den anden gruppe i forlængelse men adskilt af et læhegn. På bane fem findes en slåmur til slag- og præcisionstræning.

Klubhuset er indrettet med køkken, borde og stole, sofagruppe og to adskilte omklædnings-/baderum.

Udendørs er der bord-/bænkesæt under et halvtag samt et græsareal. Tennisanlægget bliver vedligeholdt af klubbens banemænd, som tager sig af det daglige - som græsslåning, fjernelse og bekæmpelse af mos og ukrudt mm. - men IKKE baneklargøring før og efter kamp.

Klubben fyldte 100 år i 2011 og faciliteterne er løbende blevet vedligeholdt - bl.a. blev bane 1 og 2 fuldstændig omlagt i 2005, med nye dræn, slagger, net osv.

I 2020 er der i Skjern Tennisklub etableret er padelbane på bane tre.