Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Skjern Tennisklub holder ordinær generalforsamling onsdag den 22. februar 2023 kl. 20.00 i kantinen i Skjern Bank, Banktorvet 3.
Indgang via personaleindgangen bag banken mod "Kop og Kande".

Dagsorden :
1. Velkomst.
2. Valg af ordstyrer.
3. Formandsberetning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Indkomne forslag bedes I sende til formand Mads Fynboe på madsfynboe@gmail.com senest d. 15. februar.

Hvis du dukker op på dagen må du gerne sende en forhåndstilmelding pr. mail, men det er ikke et krav.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Skjern Tennisklub

Banereservering

Banereservering

Skjern Tennisklub har fire tennisbaner samt to padelbaner som reserveres via MATCH

Læs mere
Medlemskab

Medlemskab

Kontingentet til Skjern Tennisklub afhænger af din alder, og mange er glade for vores lave kontingent for et husstandsmedlemsskab - i 2022 gælder dit medlemsskab til både tennis og padel.

Læs mere