Banereservation

Klubben har fem baner, og reservering foregår via tavlen i klubhuset.

Reservering af spilletid sker ved, at medlemsnumrene for mindst to af de spillende hænges i rubrikken, der angiver den ønskede time og bane.

Såfremt en bane ikke er taget i brug senest 10 minutter efter spilletimens begyndelse, betragtes banen som ledig – men de, der ønsker at overtage den, skal reservere på normal vis, jævnfør ovenstående.

Der kan reserveres spilletid seks dage frem – dvs. spiller man søndag, kan der reserveres frem til førstkommende lørdag.

Alle medlemsnumre skal efter spil fjernes fra rubrikken og hænges på plads.