Skjern Slam

Nærmere information om Skjern Slam 2021 følger...