Skjern Slam

Nærmere information om Skjern Slam 2022 følger...